Protispoločenská činnosť - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZVEREJŇOVANIE > DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle vyššie uvedeného zákona:

•    Zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór PSK


Spôsob podávania podnetov:
•    písomne - zasiela sa na adresu úradu PSK -  hlavný kontrolór
    Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
    Obálka s oznámením musí byť označená:
    "Oznámenie - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ"

• ústne  do záznamu - podanie možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby

• elektronickou formou prostredníctvom zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk
 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky