Profil verejného obstarávateľa - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Domov sociálnych služeb v Ľubici na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Zverejnené 27.6.2013

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: IČO: 17149975,   DIČ: 2020703509, Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 8827354110/5600
Zverejnené 27.6.2013

Kontaktná osoba: Martina Lacová
Zverejnené 27.6.2013

Kontakt: Domov sociálnych služeb v Ľubici, Generála Svobodu 139, 059 71  Ľubica
tel.: +421524566275,  fax: +421524566275, e-mail: dsstina@mail.telekom.sk,  Internetová adresa: www.csskezmarok.sk



 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky