faktúry - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZVEREJŇOVANIE > ROK 2016 > AUGUST 2016
poradové čísločíslo dokladupopis plneniacelkom v hodnote EURčíslo zmluvyčíslo objednávkydošlo dňadodávateľ (názov, meno)
dodávateľ (adresa)
IČO dodávateľa
273/16216040564Služby PO a BOZP23,904/04
01.08.2016Livonec SK s.r.o.Ivanská cesta 19, 821 04  Bratislava48121347
274/167135462371Plyn11261/09
01.08.2016
SPP a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 2635815256
275/168016072369Potraviny143,127,8,9/16
01.08.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce44360991
276/161603163300Finančný spravodajca26,40
0065/16
01.08.2016
Poradca podnikateľa a.s.Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina31592503
277/1616071Preprava800
0066/1603.08.2016Theisz s.r.o.Nábrežná 790/3, 060 01  Kežmarok50196022
278/162000047516Tovar25,10
0067/16
03.08.2016
LUSILA s.r.o.
Slavkovská 708, 060 01  Kežmarok36485608
279/168016080636Potraviny518,22
7,8,9/16

05.08.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce
44360991
280/162240009779Elektrina6402/04,34/13
09.08.2016Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, 042 91  Košice44483767
281/167787451119Telefónne poplatky202,456/11
10.08.2016Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 817 62  Bratislava35763469
282/1652000001398/1Tovar150,77
0068/1611.08.2016OBI SLOVAKIA s.r.o.Teplická cesta 4358/1, 058 01  Poprad48258946
283/1618096637436Tovar179
0069/1611.08.2016Asko nábytok spol. s r.o.prev. Svitská cesta 3, 058 01  Poprad35909790
284/166430054542Tovar316,94
0070/16
11.08.2016
Kika nábytok Slovensko s.r.o.Teplická cesta 5061/9, 058 01  Poprad35883103
285/164787393146Internet2,946/11
15.08.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
286/167606655589Mobil28,421/14
15.08.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
287/167606655588Mobil34,125/09,32/12
15.08.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
288/167606655587Mobil56,805/
15.08.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
289/16164347Dodávka tepla250,4236/13
15.08.2016
Spravbytherm s.r.o.
Poľná 2, 060 01  Kežmarok
36690856
290/161787445286
FBA adsl.
131,457/07
15.08.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
291/162290088482Elektrina248,062/04
15.08.2016
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91  Košice
44483767
KV001/1620160077
Stavebné práce
2087301/2016
16.08.2016EL VO mont. s.r.o.082 13  Tulčík 7847418010
292/16143816Tovar595,20
0071/1617.08.2016Merkury Market Slovakia s.r.o.prev. Svitská cesta 2, 058 01  Poprad36501891
293/16160042Stavebné práce1068003/2016
17.08.2016TerMo s.r.o.Jabloňová 28, 082 56  Pečovská Nová Ves46989099
294/16201612Stavebné práce920802/2016
17.8.2016MARAV s.r.o.Družstevná 488/2A, 082 22  Šarišské Michaľany36725943
295/165006130866Mobil1,0210/16
19.8.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
296/16160817027Tovar999
0072/1622.8.2016UNIZDRAV Prešov s.r.o.Františkánske námestie 3/A, 080 01  Prešov36515388
297/168016081740Potraviny29,64
7,8,9/16

22.8.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce
44360991
298/168016081619Potraviny269,32
7,8,9/16

22.8.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce
44360991
299/168016081345Potraviny338,65
7,8,9/16

23.8.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce
44360991
300/16146816Tovar208,88
0073/16
23.8.2016
Merkury Market Slovakia s.r.o.
prev. Svitská cesta 2, 058 01  Poprad
36501891
301/16147816Tovar92,42
0074/16
23.8.2016
Merkury Market Slovakia s.r.o.
prev. Svitská cesta 2, 058 01  Poprad
36501891
302/168016082441Potraviny405,79
7,8,9/16

24.8.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce
44360991
303/163711000722Tovar71,80
0076/16
24.8.2016
NAY a.s.prev. Svitská cesta 2/A, 058 01  Poprad35739487
304/1620160798Služby154,28
0077/16
24.8.2016
ESAT s.r.o.Hlavné námestie 17, 060 01  Kežmarok44210531
305/1620160797Satelitný prijímač59
0078/16
24.8.2016
ESAT s.r.o.
Hlavné námestie 17, 060 01  Kežmarok
44210531
306/168016082439Potraviny533,53
7,8,9/16

24.8.2016
HO&PE FAMILY s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01  Poprad - Matejovce
44360991
307/16322016
Potraviny
553,184/14
24.8.2016
Polomčák Marcel Čierny OrolGen. Svobodu 80, 059 71  Ľubica37240463
308/16332016
Potraviny
222,754/14
24.8.2016
Polomčák Marcel Čierny Orol
Gen. Svobodu 80, 059 71  Ľubica
37240463
309/167482016
Potraviny
99,695/14
24.8.2016
B-MAX Šebest s.r.o.Bernoláková 1395/17, 059 71  Ľubica46427562
310/167472016
Potraviny
229,165/14
24.8.2016
B-MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 1395/17, 059 71  Ľubica
46427562
311/1699082016Lieky123,728/04
24.8.2016
Mgr. Irena Balážová Lekáreň ĽubicaGen. Svobodu 64, 059 71  Ľubica31992561
312/1610160082Kancelárske potreby72
0079/1625.8.2016PP comp s.r.o.SNP 142, 059 21  Svit36782009
313/161000150150Služby96/14
30.08.2016Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava35954612
 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky